Anna Wejkowska-Lipska

[ czytaj ]

Absolwentka Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Projektantka niezależna. Pracuje na stanowisku adiunkta w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych. Jest autorką artystycznych projektów partycypatywnych oraz międzynarodowych warsztatów zrealizowanych w Słowenii – „Sensability” – i Portugalii – „Reaction” – zakończonych instalacjami architektonicznymi w miejskiej przestrzeni. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W swojej twórczości konfrontuje własną postawę, rolę projektanta, architekta wnętrz względem emocji i doświadczania w kontekście zastanej przestrzeni. Czynnie uczestniczy w projektach oraz sesjach naukowych tematycznie związanych z szeroko pojętą percepcją. Poza tym lubi chwytać wiatr w żagle i nie przepada za kawą podaną w kubku. Mocne strony: pracowitość i cierpliwość. Słabe strony: chwilowe lenistwo i niecierpliwość.