Prawo w zawodzie projektanta

[ czytaj ]

Metodyka sporządzania umów – od teorii po praktykę. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – od jakich zdarzeń ochroni mnie ubezpieczyciel a od jakich nie.

Na zajęciach dowiesz się jakie klauzule powinna zawierać odpowiednio sporządzona umowa oraz w jaki sposób dopasować je do indywidualnych potrzeb stron. Poznasz znaczenie poprawnego opracowania komparycji umowy oraz zasady reprezentacji stron (np. osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka kapitałowa, spółka osobowa, stowarzyszenie). W przystępnej formie zgłębisz wiedzę m. in. na temat praw autorskich, kar umownych, odsetek, zaliczek, zadatków. Zajęcia zostaną w części przeznaczone na przedstawienie ogólnego zarysu polisy ubezpieczeniowej, z jednoczesnym wyjaśnieniem na co należy zwrócić szczególną uwagę oraz jakie są najczęstsze zdarzenia szkodowe (case study). Na zakończenie szkolenia uczestnicy, przy wsparciu merytorycznym prowadzącego, opracują własne przykładowe umowy z wykorzystaniem poznanych zagadnień.

Zagadnienia

Koszt kursu

przy zakupie kursu pojedyńczo

350 zł

Wymiar godzinowy

łączna liczba godzin

5 h


Terminy zajęć
 

Spotkania w ramach pakietu Warsztat Projektanta Wnętrz odbywają się przez 7 tygodni, w układzie dni tygodnia:

  • wtorek: 18:00 do 20:40
    po 3 godziny
  • czwartek: 18:00 do 20:40
    po 3 godziny
  • sobota: 10:00 do 16:00
    po 6 godzin
Miejsce zajęć

 

Gdańsk, al. Grunwaldzka 211
w Strefie Inspiracji galerii City Meble